Последните проучвания показват, че над четири от десет австралийски деца на възраст 5–10 години страдат от кариес на млечните зъби, от което става ясно, че добрите оралнохигиенни навици трябва да се практикуват още от ранна детска възраст. Като се има предвид, че заболяванията на устната кухина могат да предизвикат потенциално трайни увреж...

Хиалуронан е използван в денталната медицина повече от едно десетилетие без никакви нежелани медицински или дентални странични ефекти.

 Хиалуронан беше въведен на пазара преди десетина години. И въпреки че много лекари по дентална медицина в Европа са чували за него, без да са убедени в благоприятните му ефекти, те просто са го игнорирали,...

Please reload

Фотодинамична лазерна терапия

Heading 3

Свържете се с нас:
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon