Флуорът има уникална роля в превенцията и контрола на зъбния кариес. Неговото значение за здравето на зъбите е известно още в края на ХІХ век. Проучвания, проведени през ХХ век доказват връзката между приема на флуор и редукцията на зъбния кариес. Тези проучвания дават основание за разработване и внедряване на различни методи за ендогенно...

Please reload

Фотодинамична лазерна терапия

Heading 3

Свържете се с нас:
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon