top of page

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕБЪРНА АМАЛГАМА В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Вестник „ДентаМедика“ в бр. 3 от 2017 г. оповести намерението на Европейския съюз (ЕС) за забрана използването на амалгама за деца, бременни и кърмещи майки. Вече е в сила Регламент (ЕС 2017/852) на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г., относно живака. Регламентът ще се прилага от 01.01.2018 г., съгласно чл. 10, параграф 1 от него. Считано от 01.01.2019 г., денталната амалгама се използва само в предварително дозирана капсулирана форма. Забранена е употребата на живак в насипно състояние от лекарите по дентална медицина. Параграф 2 на същата разпоредба регламентира, че от 1.07.2017 г. не се използва дентална амалгама за лечение на деца под 15 г., както и на бременни или кърмещи жени, освен ако това не се счита за абсолютно необходимо от страна на лекаря по дентална медицина въз основа на специфичните медицински нужди на пациента. Използването на сребърната амалгама е проблем, който стои пред нас, както и пред останалите страни членки на ЕС, с изключение на скандинавските държави. Предстои да се въведе и задължителното инсталиране в денталните юнити на сепараторите за денталната амалгама, отстранявана от устата на пациента. Европейските институции подчертават, че правителствата на страните членки трябва да насочат усилията си към профилактиката на оралните заболявания.

bottom of page