top of page

Медицинска история на пациента - едно добро начало на всеки преглед

С напредването на денталната медицина и комплицирането на нейните манипулации, както и гласуването на нови закони се налага воденето на по-подробна документация за постъпващите пациенти във всяка дентална практика. Един от основните и задължителни компоненти е така наречената "Медицинска история на пациента" и неговия статус.

Класически начин за събиране на медицинска история на пациента е анкетен лист,

даден на пациента при постъпването му в денталната практика. След това денталният лекар трябва да отбележи информация за екстраоралния и интраоралния статус на пациента, които да отбележи по адекватен начин. При започване на лечение трябва да се отбелязва всяка манипулация извършена върху пациента и накрая изходът от лечениет в съответната дентална практика.

При започване на дентално лечение,съответно пациентът трябва да попълни и така нареченото " Информирано съгласие" , с което дава съгласие за извършване на лечението.

Пациентът винаги има право да откаже, но тогава съответно и не получава дентално лечение.

Новите задължителни формуляри за всяка дентална практика може да разгледате тук:

Изход от лечението

bottom of page