top of page

В гингивата са открити клетки, които предпазват от пародонтит

Изследването е проведено от група учени в Monell Chemical Senses Center, независим научен институт с нестопанска цел, който работи в колаборация с учени от Sichuan University в Чънду, Китай. При изследване на гингивата на мишки те откриват наличието на отделни хемосензорни клетки (SCC), които експресират няколко вида вкусови рецептори, както и протеина густдуцин. Ролята на тези клетки е да засичат всякакви дразнители и бактерии, които се намират там – същите клетки са били открити преди това в пикочопроводните пътища, червата и носните кухини.Учените показват, че когато густдуцинът и/или хемосензорните клетки се премахнат по генетичен път от гингивата на мишки, често пъти броят на патогенните бактерии в устната кухина бързо нараства, което води до възникване на пародонтит. От друга страна, е установено, че стимулирането на вкусовите рецептори за горчиво в хемосензорните клетки усилва производството на антибактериални молекули.

Като цяло е установено, че мишките без густдуцин в хемосензорните им клетки имат потенциално по-патогенна орална микрофлора от тези, които имат густдуцин в тях. От решаващо значение е, че тези различия в състава на оралната микрофлора са открити преди загубата на кост, което говори, че те могат да се считат за предвестници на пародонтита и биха спомогнали за ранното му диагностициране.

„Нашето изследване е в допълнение към нарастващия списък от тъкани, за които знаем днес, че съдържат хемосензорни клетки, и показва, че обичайните молекулни пътища в гингивалните хемосензорни клетки участват в регулацията на оралната микрофлора“, казва д-р Marco Tizzano, един от авторите на проучването и изследовател в Monell Chemical Senses Center. „Когато липсват рецептори за вкус в гингивата, оралната микрофлора се променя при мишки без густдуцин.“

Базирайки се на това изследване и други непубликувани трудове, свързани с човешкото тяло, екипът от учени допуска, че пародонталните хемосензорни клетки при хората може би играят по сходен начин регулаторна роля по отношение на нашата орална микрофлора.

Това проучване, озаглавено Gingival solitary chemosensory cells are immune sentinels for periodontitis, е публикувано онлайн на 3 октомври 2019 г. в сп. Nature Communications.


bottom of page