top of page

Моля да се запознаете с необходимите документи,

преди започване на дентално лечение в

MGD dental clinic!

May 29, 2018

Информирано съгласие на пациента относно осъществяването на дентална диагностична и лечебна дейност MGD Dental Стоматологична клиника

May 29, 2018

Д Е К Л А Р А Ц И Я за информирано съгласие на пациента относно осъществяването на дентална диагностична и лечебна дейност в MGD Dental Стоматологична клиника

May 29, 2018

ИНФОРМАЦИЯ за пациентите и всички други физически лица във връзка с обработването на личните им данни в MGD Dental Стоматологична клиника

May 29, 2018

ПРАВИЛА за ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ в MGD dental Стоматологична клиника

May 29, 2018

Приложения към правила за обработка на ЛД в MGD Dental Стоматологична клиника

May 29, 2018

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПАЦИЕНТ в MGD Dental Стоматологична клиника

May 29, 2018

СЪГЛАСИЕ от РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК на НЕПЪЛНОЛЕТЕН СУБЕКТ или на СУБЕКТ ПОД НАСТОЙНИЧЕСТВО в MGD Dental Стоматологична клиника

May 29, 2018

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ за лечение в MGD Dental Стоматологична клиника

Please reload

bottom of page