top of page

Без странични ефекти


Хиалуронан е използван в денталната медицина повече от едно десетилетие без никакви нежелани медицински или дентални странични ефекти.

Хиалуронан беше въведен на пазара преди десетина години. И въпреки че много лекари по дентална медицина в Европа са чували за него, без да са убедени в благоприятните му ефекти, те просто са го игнорирали, вероятно много други въобще не знаят за него. Dental Tribune ONLINE разговаря с д-р Питър Галгут, практикуващ пародонтолог от Лондон и световноизвестен лектор, който е сътрудничил в инициирането и мониторинга на няколко изследователски проекта и иновативни приложения на хиалуронана в денталната медицина след първоначалното му въвеждане в употреба във Великобритания. Галгут е един от авторите на ключов доклад за използването на хиалуронана в общата дентална практика, както и на редица други публикации, описващи неговата роля и приложение в клиничната практика.

Д-р Галгут, какво представлява хиалуронанът и с какво е толкова специален? Хиалуронанът е търговското наименование на хиалуроновата киселина. Хиалуроновата киселина е една от най-важните съставки на „основното вещество“, което представлява неутралната субстанция, в която се намират и функционират всички клетки на организма. Той е част от широкоразпространените в природата вещества, наречени глюкозаминогликани, или мукополизахариди. Изграден е от две често срещащи се в природата молекули – глюкуронова киселина и глюкозамин, и се обозначава като „основно вещество“, тъй като е основната съставка на междуклетъчното вещество за растеж и развитие на клетките на всички животински тъкани. Основното вещество има характерни особености в зависимост от локализацията му в организма. То може да бъде по-плътно и вискозно поради по-големия размер на молекулите си и по-малкото съдържаниe на вода или по-течно, с по-голямо съдържание на вода и с по-малък размер на изграждащите го молекули. В кои медицински облас­ти вече е бил използван хиалуронанът? Той е често прилаган в козметичната индустрия като дермален филър. Поради широкото му приложение за тези цели без никакви странични ефекти или други нежелани резултати се смята, че той е напълно безопасен. Хиалуроновата киселина, както повечето органични молекули, може да има различен размер и структура на молекулата. Вариантът на хиалуронана, използван за целите на денталната медицина, се различава от този, прилаган в козметичната медицина, където се използва хиалуронан с големи по размер молекули, които не се резорбират. В денталната медицина се използва хиалуронан с много по-малък размер на молекулите, които проникват през лигавицата и се включват в оздравителния процес при тъканно увреждане. Той намира приложение при редица патологични ситуации в устната кухина като напълно естествен и безвреден продукт с противовъзпалителни качества и стимулатор на заздравяването на раните.

Каква е сферата на приложение на хиалуронана в денталната медицина? Хиалуроновата киселина е естествен стимулатор на оздравителния процес при тъканно увреждане и средство за потискане на възпалителния процес. Въпреки че основното показание за приложение на хиалуронана е за стимулиране оздравяването на гингивалното възпаление, той намира редица други приложения за облекчаване на симптоматиката и лечение на ерозии на устната лигавица, синдром „пареща уста“, сухота в устата, травматични увреждания, като изгаряния от горещи течности, и дори на медицински състояния, като възпалено гърло и други възпалителни заболявания в областта на устата и гърлото. Има ли хиалуронанът недостатъци, които биха поставило под въпрос приложението му в медицината? Не, хиалуронанът се използва в козметичната и в денталната медицина повече от десетилетие без нито едно съобщение за нежелани медицински или дентални ефекти. Тъй като е вещество с природен произход, естествено образуващо се от организма, за да ускорява оздравителните процеси и да потиска възпалението, той се отличава с много добра поносимост без никакви странични ефекти. Няма медицински или дентални противопоказания за приложението му. В действителност той е толкова безопасен, че в ниска концентрация се предлага за свободна продажба в търговската мрежа под формата на води за уста и гел за приложение при възпалителни процеси на устната лигавица. Всеки лекар по дентална медицина ли може да използва хиалуронана за лечение в денталната си практика?

Да, всеки дентален лекар може да прилага хиалуронана за стимулиране на оздравителните процеси и за облекчаване на постоперативна болезненост след хирургични намеси, екстракции и други. Той има много добър обезболяващ ефект и подпомага лечението на язви и ерозии на устната лигавица, атрофичен гингивит, лихен планус, травматични увреждания от протези и редица други състояния. Особено полезен е за стимулиране на оздравителните процеси при пародонтални заболявания, след щателно отстраняване на субгингивалната зъбна плака и камък от денталния лекар и поддържане на добра орална хигиена от пациента. Обикновено денталният специалист прилага по-концентрирани професионални продукти в зоната на възпаление, което се последва от ежедневно използване на продукти за домашно приложение, налични в редица дентални практики и в някои аптеки и супермаркети.

Откъде може денталният лекар да получи подробна информация за хиалуронана и начините да го включи в лечението на своите пациенти? Подробна информация може да бъде получена от доставчиците на продукта за Великобритания, както и от уебсайта на компанията, като се зададе за търсене търговското му име – Gengigel. Аз също изнасям семинари и лекции във Великобритания и по света за съвременното лечение на пародонталните заболявания и за съпътстващото приложение на фармакологични агенти като хиалуронан и ако определена група лекари по дентална медицина желаят да им представя лекция на тях­на територия, могат свободно да се свържат с мен, за да я организираме. Най-добрият начин да влязат в контакт с мен е чрез моя уебсайт www.periodontal.co.uk и да попълнят формуляр за запитване или да пишат на електронната ми поща admin@periodontal.co.uk. Откъде денталните специалисти могат да закупят хиалуронан? Денталните специалисти могат да се снабдят с хиалуронан с търговско име Gengigel от повечето доставчици на дентални материали и най-вече от специализираните в дистрибуция на средства за лична орална хигиена, като четки за зъби и средства за почистване на междузъбното пространство. Ако денталните лекари срещнат затруднения в снабдяването с хиалуронан в своята държава, те могат да посетят сайта на компанията производител http://ricerfarma.weblight.it, на който ще намерят списък на дистрибуторите. Продукти за домашно приложение могат да бъдат закупени от няколко търговски вериги и в повечето аптеки във Великобритания и в някои европейски държави. Има ли клиничен доказателствен материал за ползата от хиалуронан и за неговото приложение в денталната медицина? Съществува обширен доказателствен материал от изследвания на хиалуронан и на приложението му в медицината. В областта на денталната медицина има публикувани значителен брой изследвания, резултатите от които са били представени на различни дентални срещи и конференции. Настоящата библиография включва списък с над 20 публикации за изследвания, проведени в цяла Европа. На 3 септември 2011 година във Франкфурт се състоя Първият международен симпозиум за хиалуронана, който привлече интереса на 11 международни лектори и на над 200 участници.


bottom of page