top of page

Зъболекар е професията на 2017 г.


Според агенцията U.S. News & World Report, която ежегодно класира 100-те най-добри професии на годината, професията на 2017 г. е дентален лекар заради потенциала за развитие, баланса между работа и личен живот и заплащане. В класацията преобладават кариерите в сферата на здравеопазването.

Анализаторите са установили, че от 100-те най-добри професии 52 са свързани със здравните грижи, включително няколко в сферата на денталната медицина. Дентален лекар е обявена за най-добрата професия, след която се нареждат медицинска сестра и здравен асистент.

До 2024 г. се очаква заетостта в професията зъболекар да се увеличи с 18%, което се равнява на около 23 300 нови работни места. През 2015 г. денталните лекари са спечелили 152 700 щ.д., като най-добре платеният е спечелил над 187 200 щ.д., а най-ниско платеният – по-малко от 68 310 щ.д.

Професията ортодонт, която оглави класацията на най-добрите работни места в САЩ през миналата година, сега се нарежда на пето място. Предвид нарастващото търсене на специализирана дентална помощ, се очаква заетостта в сферата да нарасне с 18% в периода 2014–2024 г., или с около 1500 нови работни места. Средното възнаграждение на ортодонтите през 2015 г. е 187 200 щ.д.

На девето място тази година са оралните и лицево-челюстните хирурзи със средна заплата от 187 200 щ.д. през 2015 г. и предвиден ръст на заетостта от 18%, или 1200 нови работни места от 2014 г. до 2024 г. През 2015 г. обаче оралните и лицево-челюстните хирурзи се нареждат на трето място в класацията на най-добре платените професии.

Очаква се увеличаващото се търсене на дентални възстановявания в резултат на все по-застаряващото население на САЩ да стимулира растежа в денталната индустрия като цяло и по-специално в протетиката. По тази причина протетиците са класирани на 21-во място. Тези дентални специалисти са спечелили средно 119 740 щ.д. през 2015 г., като се очаква заетостта в сферата също да се увеличи с 18%, което се равнява на 100 нови работни места.

Поради по-бързите средни темпове на растеж в сравнение с повечето професии процъфтява пазарът на денталните хигиенисти, главно в резултат на нарастващата информираност на пациентите. Заетостта на класираната на 32-ро място професия се очаква да нарасне с 19% до 2024 г., или с около 37 400 нови работни места. Средно денталните хигиенисти в САЩ са получили 72 330 щ.д. през 2015 г.

Анализаторите класират и дентален асистент сред 100-те най-добри професии на 2017 г. Очаква се, че до 2024 г. ще бъдат открити повече от 58 000 нови работни места (18% ръст на заетостта). Средното възнаграждение на денталните асистенти през 2015 г. е 35 980 щ.д.

От US News & World Report са съставили класацията, имайки предвид процентния ръст на заетостта в 10-годишен период от 2014–2024 г., средната работна заплата, процента на заетост, бъдещите перспективи за заетост, нивото на стрес и баланса между професионалния и личния живот на различни професии в 15 индустрии и бизнеси в страната. Данните за анализа са получени от Бюрото за трудова статистика.


bottom of page